Hartinfarct beter voorspellen

De kans op het krijgen van een hartinfarct kun je veel beter voorspellen met behulp van een nieuwe methode om CT-scans te analyseren. Je kon dit lezen uit een onderzoek dat gedaan is door het UMC van Maastricht. Wanneer je als patiënt met pijn op de borst naar het ziekenhuis komt, blijft het voor de cardioloog moeilijk te voorspellen hoe groot de kans is op een hartinfarct. Het is moeilijk omdat wanneer je vandaag een inspanningstest gedaan hebt, dat je morgen kunt overlijden aan een hartinfarct. Een hartinfarct krijg je meestal als gevolg van een verstopte kransslagader. Wanneer je goed wilt functioneren, moet je zorgen dat alle lichaamsdelen genoeg zuurstof krijgen. Met een CT-scan kun je van buitenaf in de kransslagader kijken om te zien of er aderverkalking in de kransslagader aanwezig is, aderverkalking is voor meer dan acht van de tien gevallen verantwoordelijk voor een hartinfarct. Je hebt tegenwoordig nieuwe analyse-software dat is ontwikkeld door Phillips. Met deze software kun je veel preciezer vaststellen hoeveel aderverkalking er in de slagaders aanwezig is. Ook kun je met deze software bepalen wat de samenstelling is van de aderverkalking.

Zo kon je lezen dat deze software in het UMC is onderzocht onder 1600 patiënten, deze patiënten waren allen doorverwezen voor een CT-scan van het hart. Bij het in kaart brengen, van de aanwezige aderverkalking in de kransslagaderen met de nieuwe analysemethode kon je zien dat het een veel betere voorspelling oplevert van de kans op het krijgen van een hartinfarct. Het onderzoek geeft aan dat je voor ongeveer 5 procent van de mensen met pijn op de borst, die aderverkalking blijken te hebben op de CT-scan, een vroegtijdige herkenning van het risico op een hartinfarct de komende jaren kunt aantonen. Dat betekent dat er maar 5 procent in aanmerking komt voor een intensieve preventieve behandeling met medicijnen.